Du lich nuoc ngoai, du lich Trung Quoc, Du lich Thai lan, Du lich Singapore Malaysia
Lịch khởi hành các chương trình du lịch nước ngoài ghép đoàn

Chương trình T. gian

Ngày

Giá VNĐ

/

USD

BangKok - Pattaya ( Thái Lan ) Bay VN

5 Ng

28 / 10

6,950,000

/ 309

BangKok - Pattaya ( Thái Lan ) Bay VN

5 Ng

3 / 11

6,950,000

/ 309

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( Bay VN )

7 Ng

29 / 10

14,827,000

/ 659

Du lịch Singapore

4 Ng

25 / 10

10,552,000

/ 469

Hội chợ Canton fair 120 - 2016 Quảng Châu Trung Quốc tháng 10/ 2016

5 Ng

31 / 10

9,928,000

/ 468

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm

7 Ng

28 / 10

12,802,000

/ 569

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc

4 Ng

28 / 10

5,258,000

/ 239

Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

5 Ng

28 / 10

7,628,000

/ 339

Nam Ninh - Trung Quốc

3 Ng

28 / 10

3,352,000

/ 149


Tour du lịch nước ngoài - đoàn riêng Thời gian

Giá VNĐ / USD

Hội chợ Canton fair 120 - 2016 Quảng Châu Trung Quốc tháng 10/ 2016

5N /4 Đ

8.548.000 - 9.928.000 VND

Quảng Châu - TT Sản xuất & Bán buôn - Mua sắm, Nhập hàng, Đánh Hàng Trung Quốc

4N /3 Đ

8.438.000/ 388 $

BangKok - Pattaya ( Thái Lan ) Bay VN

5N /4 Đ

7.959.000 / 379 $

Du lịch Singapore

4N /3 Đ

12.369.000 / 589 $

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm

7N /6 Đ

14.469.000 / 689 $

Nam Ninh - Trung Quốc

3N /2 Đ

2.645.000 / 129 $

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( Bay VN )

7N /6 Đ

15.519.000 / 739

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc

4N /3 Đ

3.938.000 / 189 $

HongKong-Disneyland

4N /3 Đ

14.049.000 / 669 $

Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

5N /4 Đ

5.925.000 / 289 $

Côn Minh, A Lư, Thạch Lâm (Trung Quốc)

7N /6 Đ

6.848.000 / 329 $

Bắc Kinh - Thượng Hải Trung Quốc ( bay VN )

5N /4 Đ

13.839.000 / 659 $

Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang ( Trung Quốc )

8N /9 Đ

12.285.000 / 585 $

Hội chợ Asean Trung Quoc - Caexpo - 2010, Namninh Trung Quoc

5N /4 Đ

5,811,000 / 298 $

Nam Ninh - Bắc Hải ( Trung Quốc )

4N /3 Đ

3.588.00 /175 $

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc

5N /4 Đ

4.768.000 / 229 $

Hồng Kông - Thẩm Quyến - Quảng Châu - Macao

7N /6 Đ

15.264.650 / 769 $

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu (VN)

8N /7 Đ

16.670.930 / 839 $

Quảng Châu - Thẩm Quyến

5N /4 Đ

6.510.800 / 328 $

BẮC KINH - TRUNG QUỐC 5 NGÀY

5N /4 Đ

11.294.650 / 569 $

© Copyright 2001, Hanoi Etoco Co.Ltd
Add: 142 Le Duan, Dong Da, Hanoi Vietnam
Tel: 043 518 7153 043 518 7154 098 955 9737
Email: hanoietoco@hn.vnn.vn