Du lich nuoc ngoai, du lich Trung Quoc, Du lich Thai lan, Du lich Singapore Malaysia

Lịch khởi hành các chương trình du lịch nước ngoài ghép đoàn

Chương trình T. gian

Ngày

Giá VNĐ

/

USD

BangKok - Pattaya ( Thái Lan ) Bay VN

5 Ng

19 / 4

5,649,000

 / 269

BangKok - Pattaya ( Thái Lan ) Bay VN

5 Ng

28 / 4

8,500,000

 / 399

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( Bay VN )

7 Ng

26 / 4

15,527,000

 / 729

Du lịch Singapore

4 Ng

27 / 4

14,039,000

 / 659

Du lịch Singapore

4 Ng

29 / 4

14,462,000

 / 679

Hội chợ Canton fair 117 - 2015 Quảng Châu Trung Quốc tháng 4/ 2015

5 Ng

15 / 4

9,828,000

 / 468

Hội chợ Canton fair 117 - 2015 Quảng Châu Trung Quốc tháng 4/ 2015

5 Ng

23 / 4

9,828,000

 / 468

Hội chợ Canton fair 117 - 2015 Quảng Châu Trung Quốc tháng 4/ 2015

5 Ng

1 / 5

9,828,000

 / 468

HongKong-Disneyland

4 Ng

28 / 4

16,592,000

 / 779

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm

7 Ng

25 / 4

16,779,000

 / 799

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc

4 Ng

28 / 4

5,138,000

 / 239

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc

4 Ng

29 / 4

5,138,000

 / 239

Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

5 Ng

28 / 4

7,433,000

 / 349

Nam Ninh - Trung Quốc

3 Ng

29 / 4

3,848,000

 / 179

Nam Ninh - Trung Quốc

3 Ng

30 / 4

3,848,000

 / 179

Thạch Lâm - Côn Minh, Trung Quốc

4 Ng

29 / 4

7,288,000

 / 339
 
 Tour du lịch nước ngoài - đoàn riêng  Thời gian

Giá VNĐ / USD 

Hội chợ Canton fair 117 - 2015 Quảng Châu Trung Quốc tháng 4/ 2015 

 5 N /4 Đ 8.348.000 - 9.828.000 VND  

Quảng Châu - TT Sản xuất & Bán buôn - Mua sắm, Nhập hàng, Đánh Hàng Trung Quốc 

 4 N /3 Đ 8.138.000/ 388 $  

BangKok - Pattaya ( Thái Lan ) Bay VN 

 5 N /4 Đ 7.959.000 / 379 $  

Nam Ninh - Trung Quốc 

 3 N /2 Đ 2.645.000 / 129 $  

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm 

 7 N /6 Đ 14.469.000 / 689 $  

Du lịch Singapore 

 4 N /3 Đ 12.369.000 / 589 $  

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( Bay VN ) 

 7 N /6 Đ 15.519.000 / 739  

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc 

 4 N /3 Đ 3.938.000 / 189 $  

HongKong-Disneyland 

 4 N /3 Đ 14.049.000 / 669 $  

Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến 

 5 N /4 Đ 5.925.000 / 289 $  

Côn Minh, A Lư, Thạch Lâm (Trung Quốc) 

 7 N /6 Đ 6.848.000 / 329 $  

Bắc Kinh - Thượng Hải Trung Quốc ( bay VN ) 

 5 N /4 Đ 13.839.000 / 659 $  

Hội chợ Asean Trung Quoc - Caexpo - 2010, Namninh Trung Quoc 

 5 N /4 Đ 5,811,000 / 298 $  

Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang ( Trung Quốc ) 

 8 N /9 Đ 12.285.000 / 585 $  

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc 

 5 N /4 Đ 4.768.000 / 229 $  

Hồng Kông - Thẩm Quyến - Quảng Châu - Macao 

 7 N /6 Đ 15.264.650 / 769 $  

Nam Ninh - Bắc Hải ( Trung Quốc ) 

 4 N /3 Đ 3.588.00 /175 $  

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu (VN) 

 8 N /7 Đ 16.670.930 / 839 $  

BẮC KINH - TRUNG QUỐC 5 NGÀY 

 5 N /4 Đ 11.294.650 / 569 $  

Quảng Châu - Thẩm Quyến 

 5 N /4 Đ 6.510.800 / 328 $  
 

 

© Copyright 2001, Hanoi Etoco Co.Ltd
Add: 142 Le Duan, Dong Da, Hanoi Vietnam
Tel: 043 518 7153 043 518 7154 098 955 9737
Email: hanoietoco@hn.vnn.vn