Du lịch Trung Quốc, Du lịch Thai lan, Du lịch Singapore Malaysia
Lịch khởi hành các chương trình du lịch nước ngoài ghép đoàn

Chương trình T. gian

Ngày

Giá VNĐ

/

USD

BangKok - Pattaya ( Thai Lan ) Bay VN

5 Ng

6 / 12

6,950,000

/ 309

BangKok - Pattaya ( Thai Lan ) Bay VN

5 Ng

10 / 12

6,950,000

/ 309

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( Bay VN )

7 Ng

10 / 12

14,827,000

/ 659

Du lịch Singapore

4 Ng

10 / 12

10,552,000

/ 469

Du lịch Singapore

4 Ng

15 / 12

10,552,000

/ 469

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm

7 Ng

6 / 12

12,802,000

/ 569

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm

7 Ng

10 / 12

12,802,000

/ 569
Hội chợ Canton Fair Quảng Châu Trung Quốc

Tour du lịch nước ngoài - đoàn riêng Thời gian

Giá VNĐ / USD

Hội chợ Canton fair 120 - 2016 Quảng Châu Trung Quốc tháng 10/ 2016

5N /4 Đ

8.548.000 - 9.928.000 VND

Quảng Châu - TT Sản xuất & Bán buôn - Mua sắm, Nhập hàng, Đánh Hàng Trung Quốc

4N /3 Đ

8.438.000/ 388 $

BangKok - Pattaya ( Thai Lan ) Bay VN

5N /4 Đ

7.959.000 / 379 $

Du lịch Singapore

4N /3 Đ

12.369.000 / 589 $

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm

7N /6 Đ

14.469.000 / 689 $

Nam Ninh - Trung Quốc

3N /2 Đ

2.645.000 / 129 $

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( Bay VN )

7N /6 Đ

15.519.000 / 739

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc

4N /3 Đ

3.938.000 / 189 $

HongKong-Disneyland

4N /3 Đ

14.049.000 / 669 $

Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

5N /4 Đ

5.925.000 / 289 $

Côn Minh, A Lư, Thạch Lâm (Trung Quốc)

7N /6 Đ

6.848.000 / 329 $

Bắc Kinh - Thượng Hải Trung Quốc ( bay VN )

5N /4 Đ

13.839.000 / 659 $

© Copyright 2001, Hanoi Etoco Co.Ltd
Add: 142 Le Duan, Dong Da, Hanoi Vietnam
Tel: 043 518 7153 043 518 7154 098 955 9737
Email: hanoietoco@hn.vnn.vn