Du lich nuoc ngoai, du lich Trung Quoc, Du lich Thai lan, Du lich Singapore Malaysia

Lịch khởi hành các chương trình du lịch nước ngoài ghép đoàn

Chương trình T. gian

Ngày

Giá VNĐ

/

USD

BangKok - Pattaya ( Thái Lan ) Bay VN

5 Ng

31 / 12

8,799,000

 / 419

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( Bay VN )

7 Ng

30 / 12

14,679,000

 / 699

Du lịch Singapore

4 Ng

24 / 12

14,259,000

 / 679

Du lịch Singapore

4 Ng

31 / 12

13,839,000

 / 659

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm

7 Ng

24 / 12

15,519,000

 / 739

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm

7 Ng

30 / 12

15,309,000

 / 729

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm

7 Ng

27 / 1

14,049,000

 / 669

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc

4 Ng

1 / 1

5,019,000

 / 239

Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

5 Ng

1 / 1

6,279,000

 / 299

Nam Ninh - Trung Quốc

3 Ng

1 / 1

3,339,000

 / 159

Thạch Lâm - Côn Minh, Trung Quốc

4 Ng

1 / 1

6,069,000

 / 299
 
 Tour du lịch nước ngoài - đoàn riêng  Thời gian

Giá VNĐ / USD 

Hội chợ Canton fair 116 - 2014 Quảng Châu Trung Quốc tháng 10/ 2014 

 5 N /4 Đ 8.348.000 - 9.828.000 VND  

Quảng Châu - TT Sản xuất & Bán buôn - Mua sắm, Nhập hàng, Đánh Hàng Trung Quốc 

 4 N /3 Đ 8.138.000/ 388 $  

BangKok - Pattaya ( Thái Lan ) Bay VN 

 5 N /4 Đ 7.959.000 / 379 $  

Nam Ninh - Trung Quốc 

 3 N /2 Đ 2.645.000 / 129 $  

Malaysia - Singapore 7 ngày 6 đêm 

 7 N /6 Đ 14.469.000 / 689 $  

Du lịch Singapore 

 4 N /3 Đ 12.369.000 / 589 $  

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( Bay VN ) 

 7 N /6 Đ 15.519.000 / 739  

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc 

 4 N /3 Đ 3.938.000 / 189 $  

Côn Minh, A Lư, Thạch Lâm (Trung Quốc) 

 7 N /6 Đ 6.848.000 / 329 $  

HongKong-Disneyland 

 4 N /3 Đ 14.049.000 / 669 $  

Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến 

 5 N /4 Đ 5.925.000 / 289 $  

Bắc Kinh - Thượng Hải Trung Quốc ( bay VN ) 

 5 N /4 Đ 13.839.000 / 659 $  

Hội chợ Asean Trung Quoc - Caexpo - 2010, Namninh Trung Quoc 

 5 N /4 Đ 5,811,000 / 298 $  

Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc 

 5 N /4 Đ 4.768.000 / 229 $  

Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang ( Trung Quốc ) 

 8 N /9 Đ 12.285.000 / 585 $  

Hồng Kông - Thẩm Quyến - Quảng Châu - Macao 

 7 N /6 Đ 15.264.650 / 769 $  

Nam Ninh - Bắc Hải ( Trung Quốc ) 

 4 N /3 Đ 3.588.00 /175 $  

BẮC KINH - TRUNG QUỐC 5 NGÀY 

 5 N /4 Đ 11.294.650 / 569 $  

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu (VN) 

 8 N /7 Đ 16.670.930 / 839 $  

Quảng Châu - Thẩm Quyến 

 5 N /4 Đ 6.510.800 / 328 $  
 

 

© Copyright 2001, Hanoi Etoco Co.Ltd
Add: 142 Le Duan, Dong Da, Hanoi Vietnam
Tel: 043 518 7153 043 518 7154 098 955 9737
Email: hanoietoco@hn.vnn.vn