Tên người thụ hưởng: CTY TNHH DL DV TM ĐIỆN TỬ HÀ NỘI
Số TK: 005.000.11001444
Tại ngân hàng: TMCP Đông Nam Á, PGD Khâm Thiên, Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội
VAT - VNĐ